Buren overlast

Ondervind u met regelmaat overlast van uw buren? Dan adviseren wij dit direct te melden bij de wijkagent van de Binnerotte (Politie Rotterdam-Rijnmond). U kunt dit eenvoudig doen door middel van het online contact formulier van de wijkagent.
POL_weblogo-cb180661.pngWe verzoeken u bij herhaalde overlast ook de beheerder bij elke melding op de hoogte te brengen. Zo kan ook het bestuur een vinger aan de pols houden en de voortgang bespreken met de wijkagent.

Tevens is er wekelijks een spreekuur van de wijkagent waar u uw vragen aan de Politie kunt stellen. Dit spreekuur is wekelijks van 14:00 tot 15:00 in het wijkgebouw aan de Kipstraat.

 

English tenants

To help our English home owners and tenants we have compiled an English summary of the House rules.

Download the summary of the House rules.

Please be aware this is just a summary of some important rules out of the original Dutch document. Home owners and tenants should always conform to the original Dutch documents.

Verhuren

De VvE heeft geen bezwaar tegen het (tijdelijk) verhuren van uw appartement. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de verplichte huurdersverklaring indient met daarbij een kopie identiteitsbewijs van de huurder/gebruiker.

De huurder moet zich net als de overige bewoners houden aan het Modelreglement, de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement. Indien uw huurder de Nederlandse taal niet machtig is, dient u zelf zorg te dragen voor een vertaling en/of uitleg van deze documenten en hun inhoud.

De huurderverklaring kunt u hier downloaden.

De reglementen zijn beschikbaar via de beheerder J&M VVE Beheer.